zorgvolmacht goed idee?

Waarom de zorgvolmacht een goed idee is

Dementie, Alzheimer of zelf "moeilijker weg kunnen", ...  U maakt zich zorgen over wat er met u en uw spaarcenten zal gebeuren wanneer u niet langer in staat bent om hierover beslissingen te nemen? Dit is meer dan begrijpelijk én er is een goede oplossing voor: de zorgvolmacht (of lastgevinsopdracht)

Door het opstellen van een zorgvolmacht geeft u de bevoegdheid aan een vertrouwenspersoon (partner, kinderen, broers, zussen, goede vrienden) om handelingen te stellen met betrekking tot uw vermogen of uw persoon. 

Over welke acties kan dit bijvoorbeeld gaan? 

acties bij een zorgvolmacht

 

Let op ! Op het moment dat u een zorgvolmacht opstelt, moet u nog volledig bekwaam en capabel zijn om de gevolgen van een zorgvolmacht te begrijpen. Deze volmacht start meteen, maar u kan er ook voor kiezen om deze pas in werking te laten treden wanneer u niet meer in staat bent zelf te handelen. 

Waarom zou u kiezen voor een zorgvolmacht? 

wie kan zorgvolmacht doen?

 

Wie stelt de zorgvolmacht op? 

  • 1ste mogelijkheid: u doet dit onderhands m.a.w. u doet dit volledig zelf

Het enige wat u nog moet doen is de zorgvolmacht aangeven bij de griffie van het vredegerecht die de zorgvolmacht registreert bij het 'Centraal Register voor Lastgevingen'.

Nadeel: de persoon die volmacht heeft gekregen kan GEEN transacties uitvoeren waar een akte voor nodig is (bv. verkoop van een woning...)

voordeel: heel beperkt in kosten (20€ voor de registratie)  

  • 2de mogelijkheid: u doet dit via de notaris

De notaris maakt een notariële zorgvolmacht via akte en neemt de nodige stappen om deze te registreren.

Nadeel: kostprijs ligt hier hoger (450€)

voordeel: de volmachtdrager mag ALLE transacties uitvoeren die werden opgenomen in de zorgvolmacht

Indien u meer informatie wenst over de zorgvolmacht, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Tot binnenkort, 

Bob Staes

Bosta Consult