nieuw samengesteld gezin

Nieuw samengestelde gezinnen en erfrecht

Tegenwoordig bestaan veel gezinnen uit partners met kinderen uit een ander huwelijk. Hoe zit het nu wanneer één van de partners komt te overlijden? Erven de kinderen alles of komen de stiefkinderen ook in aanmerking? 

  • Kinderen zijn uw wettige erfgenamen en u kan hen dus niet onterven, ook niet indien het contact vervaagt of er zelfs geen contact meer is. 
  • 50% van uw nalatenschap kan wel opgenomen worden in een testament ten voordele van uw stiefkinderen. 
  • Stiefkinderen erven dus niet automatisch !! 

Wat kan u nog doen? 

De relatie tussen uw kinderen en stiefkinderen is goed? 

  • Dan kan een globale erfovereenkomst opgemaakt worden tussen ouders - kinderen - stiefkinderen (met ieders toestemming uiteraard) waarin een aantal zaken uit het verleden en mogelijk toekomst worden opgenomen 
  • Wilt u dat uw stiefkinderen volledig gezien worden als eigen kinderen dan kan u nog altijd opteren om hen te adopteren

Wilt u niet dat uw eigen kinderen benadeeld worden door een nieuw huwelijk? 

Als u hertrouwt dan heeft uw nieuwe partner in principe recht op vruchtgebruik van de gezinswoning en de helft van de nalatenschap. Wilt u niet dat uw kinderen door een nieuw huwelijk beperkt worden door dit vruchtgebruik, dan kan u bepaalde clausules opnemen in een huwelijkscontract. Het vruchtgebruik van de nieuwe partner kan beperkt worden tot minimaal 6 maand gebruik van de gezinswoning na overlijden van de echtgenoot (valkeniersbeding) 

Conclusie … Het erfrecht biedt tegenwoordig een gedeeltelijk antwoord op de nieuwe samenleving waarvan nieuw samengestelde een groot deel uitmaken. 

Wilt u meer informatie betreffende het erven in nieuw samengestelde gezinnen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Tot binnenkort, 

Bob Staes

Bosta Consult