verdeling geld

Wat is een globale erfovereenkomst? En vooral, wat is het niet?

De term ‘globale erfovereenkomst’ doet vermoeden dat het een overeenkomst betreft over wie wat krijgt na uw overlijden. Wel, dat is het niet! Wat is het dan wel? 

Een overeenkomst maken over een nalatenschap van een persoon die nog niet overleden is, is in principe verboden en is enkel toegelaten in enkele gevallen voorzien in de wet (zoals de globale erfovereenkomst). 

Een globale erfovereenkomst is eigenlijk een manier om schenkingen en voordelen die uw kinderen in het verleden reeds hebben ontvangen en/of schenkingen die u nog wil doen in één overeenkomst te regelen. Op deze schenkingen/voordelen wordt dan bij overlijden niet meer teruggekomen, ze vallen niet meer binnen de nalatenschap en alle erfgenamen staan zogezegd ‘quitte’. Met een globale overeenkomst wordt dus een streep getrokken onder het verleden. 

In een globale overeenkomst is het de bedoeling om met ALLE erfgenamen tot een subjectief evenwicht te komen. Dus er wordt gezamenlijk afgewogen of er met elke erfgenaam evenveel rekening gehouden werd in het verleden. Dit wil dus niet zeggen dat iedereen evenveel krijgt, maar dat elk kind gekregen heeft wat u acht evenwichtig te zijn tussen hen.

Voorbeeld:   In het verleden woonde uw ene zoon voor 2 jaar “gratis” in een woning die u voor hem betaalde, uw dochter verkreeg dit voordeel niet, maar ze kreeg wel een schenking van 12.000 euro wanneer ze alleen ging wonen. Indien jullie overeenkomen dat het evenwicht tussen de 2 niet evenredig is, kan u bv. nog beslissen om aan u zoon of dochter nog een bijkomende schenking te doen. 

!! Opgelet !! 

  • Op de giften die in het verleden gedaan werden, zullen bij het opmaken van de globale erfovereenkomst alsnog schenkbelasting betaald worden (ongeacht of ze binnen de 3j voor de overeenkomst gedaan worden of niet)
  • Deze schenkbelasting geldt ook voor bijkomstige schenkingen die u nog doet in de overeenkomst 

!! Opgelet !! 

  • zo’n overeenkomst moet gesloten worden met ALLE VERMOEDELIJKE erfgenamen in rechte, nederdalende lijn (dus met al uw kinderen). Indien dit niet het geval is, is de overeenkomst ongeldig
  • UITZONDERINGEN OP BOVENSTAANDE REGEL: 
    • indien u wettelijk samenwonend of getrouwd bent, kunnen de kinderen van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner (stiefkinderen) ook in deze globale erfovereenkomst opgenomen worden (indien alle andere partijen hiermee akkoord zijn)
    • U kan uw echtgenoot betrekken, zodat zijn/haar wettelijke reserve niet wordt aangetast door de overeenkomst 
    • u kan ook overeenkomsten sluiten met kleinkinderen (blog over generation skipping) 

 

Indien u nog vragen heeft over de globale erfovereenkomst, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Tot binnenkort, 

Bob Staes Bosta Consult