afbeelding gezinswoning

Vrijstelling van de gezinswoning

De gezinswoning moeten verkopen, omdat de erfbelasting niet betaald kan worden... is niet meer van deze tijd. Om die reden werd een vrijstelling van de gezinswoning ingevoerd sinds 2007. 

Wanneer en voor wie is dit nu van toepassing? 

De gezinswoning is de hoofdverblijfplaats waar de overledene en partner samenleefden. Het moet dus gaan over de plaats waar het koppel vast/meest verblijft. Tweede verblijven of ander vastgoed valt niet onder deze regeling! 

Bij het overlijden van één van de partners is de gezinswoning vrijgesteld van erfbelastingen in volgende gevallen: 

Wanneer u gehuwd was

Indien uw echtgenoot komt te overlijden bent u een wettelijke erfgenaam en krijgt u als langstlevende het vruchtgebruik over de woning (incl. de inboedel).  In dit geval dient op de gezinswoning geen erfbelasting betaald te worden door de langstlevende.  Let dus op ….. indien de kinderen een deel van de woning erven (bv. in het wettelijk stelsel) dan betalen zij WEL erfbelasting op hun deel 

Wat als u samenwoont ?

Als uw wettelijk samenwonende partner komt te overlijden (u hebt een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd bij de burgerlijke stand), dan erft u volgens de wet het vruchtgebruik van de gezinswoning en de meubelen. Net zoals bij een huwelijk wordt de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting. 

Bent u feitelijk samenwonend ? Dan liggen de kaarten anders:

- U erft niet automatisch 

- Indien u echter wel erft (bv. via testament) dan MOET u minstens 3 jaar op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd om te genieten de vrijstelling van de gezinswoning inzake erfbelasting. 

Indien u vragen hebt over wat er gebeurt met de gezinswoning in uw situatie of wanneer u meer informatie wenst over deze vrijstelling, aarzel dan niet om ons te contacteren!

tot binnenkort, 

Bob Staes 

Bosta Consult