cadeau gift schenking

Verschil tussen geschenken en schenkingen

Steekt u af en toe een envelop toe aan de kinderen/kleinkinderen? 

Opgelet ! Wat een cadeau is in uw zienswijze is niet altijd een "cadeau" in de ogen van de fiscus. 

1. Cadeaus (bij een trouwerij, verjaardag, goeie punten, Kerstmis, nieuwjaar...) 

NIET BELAST maar u mag natuurlijk niet onbeperkt cadeaus. De fiscus hanteert volgende regel: u mag maximaal 1% van uw totale vermogen cadeau doen per jaar. 

2. Giften 

Zijn gelden (of andere roerende goederen zoals bv. een auto) die overgedragen worden (handgiften) of overgeschreven worden naar een rekening (bankgiften).  Deze worden niet geregistreerd en er wordt geen belasting op betaald. Indien de schenker echter sterft binnen de 3 jaar (vanaf 2020 waarschijnlijk 4 jaar) na de gift, valt de gift echter in de nalatenschap en moet hier dus successie op betaald worden. 

3. Schenking

Op een schenking daarentegen wordt onmiddellijk schenkbelasting betaald. Voor de overdracht van gelden of andere roerende goederen (bv. auto/kunst) kunt u zelf een onderhands document opstellen en dit laten registreren bij uw plaatselijk Kantoor Rechtszekerheid (registratiekantoor). 

Voor de overdracht van onroerende goederen moet een akte worden opgemaakt bij de notaris. 

Wat als u toch overlijdt binnen de 3 (of 4jaar vanaf 2020)? 

- Roerende schenkingen zijn BEVRIJDEND en vallen niet meer binnen uw nalatenschap (er moet geen erfbelasting meer op betaald worden)

- Onroerende schenkingen hebben een OPDUW-EFFECT m.n. de begiftigde betaalt geen successie, maar het bedrag van de schenking heeft WEL INVLOED op de overblijvende onroerende goederen in de nalatenschap 

Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?

- Roerend

rechte lijn en partner: 3%  anderen: 7%

bedragen zijn NIET gelimiteerd

- Onroerend

tabel onroerende

Tarieven zijn per schenker en per begiftigde 

Indien u meer informatie wenst over het betalen van belastingen op cadeaus, giften en schenkingen, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Tot binnenkort

Bob Staes

Bosta Consult