blog samenwonen

Niet gehuwd, wel samenwonend. Wat bij overlijden ?

Benieuwd wat u kan erven indien u niet getrouwd bent, maar wel feitelijk of wettelijk samenwoont met iemand ?

1. Feitelijk samenwonend 

Wanneer u feitelijk samenwoont met iemand en daar dus geen verklaring van aflegt op de burgerlijke stand, zijn jullie juridisch gezien vreemden voor elkaar. 

U erft NIET AUTOMATISCH van de persoon waarmee u onder één dak leefde. 

Kunt u dit oplossen?

- U kan in deze situatie toch erven wanneer de persoon waarmee u samenwoont, u opneemt in zijn/haar testament

- U kan begunstigde zijn van een levensverzekeringscontract

2. Wettelijk samenwonend 

U bent wettelijk samenwonend indien u een verklaring afgelegd hebt op de burgerlijk stand met uw partner. 

U komt in BEPERKTE mate automatisch tot de nalatenschap. 

Wat erft de wettelijke samenwonende partner ? 

- u erft automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning en de aanwezige huisraad m.a.w. als langstlevende partner mag u in de gezinswoning blijven wonen en indien u de woning zou verhuren, komen de huurinkomsten volledig u toe. 

U wenst elkaar beter te beschermen? 

- u maakt net zoals bij feitelijk samenwonenden meer aanspraak op de nalatenschap van uw overleden partner indien u opgenomen bent in diens testament

Pas op: in tegenstelling tot wanneer u gehuwd bent, kan de overledene waarmee wettelijk samenwoont u volledig onterven in een testament.  

Indien u vragen hebt over uw situatie, aarzel dan niet om ons te contacteren 

Tot binnenkort, 

Bob Staes 

Bosta Consult 

feitelijk samenwonend